Duurzaamheid verankeren in de evenementenbranche, van inkoopbeleid tot afvalplan.  

27 mei 2024“Maaspoort Den Bosch zet zich in om maatschappelijk verantwoord ondernemen te verankeren in haar bedrijfscultuur. De ambitie is om bewuste keuzes te maken die de balans tussen people, planet en profit waarborgen, zowel nu als voor toekomstige generaties. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de belastende effecten van evenementen op het milieu te minimaliseren en deze om te zetten in positieve impact. Deze ambitie willen we delen met onze klanten, bezoekers, partners en medewerkers.”

Recycle munten Maaspoort Biologisch eten

In samenwerking met een stagiair bedrijfskunde van Avans Hogeschool hebben we een project opgezet om een duurzaam Maaspoort te realiseren, met bovenstaande visie als uitgangspunt. Hoewel we reeds beschikken over zonnepanelen, volledige ledverlichting en een warmte-koudeopslag, streven we naar meer. Een onderscheidende en diepgaande aanpak van duurzaamheid verankeren in onze core-business: het organiseren van evenementen.

We zijn ons ervan bewust dat het onderwerp duurzaamheid veelomvattend is. Daarom hebben we grondig onderzoek uitgevoerd en gaan we gericht en stapsgewijs te werk.

De focus van het project ligt op circulariteit bij evenementen. Aan de hand daarvan is een toolkit ontwikkeld, die handvatten biedt voor verduurzaming van evenementen, van voorbereiding tot afronding. Hierbij komen onderwerpen aan bod zoals: herbruikbare decoratie en goodies, duurzame catering, een efficiënt afvalplan en duurzaam inkoopbeleid. Na afloop van een evenement evalueren we samen met onze klanten het gehele proces, de overgebleven producten en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Samenspraak is hierin heel belangrijk, omdat we streven naar het verduurzamen van de core-business: het organiseren van evenementen. Het draait namelijk niet alleen om het verduurzamen van de Maaspoort als locatie.

Maaspoort Groene loper Maaspoort Groene drankjes

Hoewel de toolkit handvatten biedt voor het toepassen van circulariteit in onze core-business, beseffen we dat ons werk nog niet klaar is. Er liggen nog veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, die wij graag oppakken. Daarom werken wij projectmatig verder aan een duurzaam Maaspoort. Recentelijk heeft onze eventmanager, Bart Mees, zijn certificaat behaald als duurzaamheidsmanager in de sport. Hij zal een actieve rol spelen in het streven naar verdere verduurzaming.

Wij geloven dat duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en kijken ernaar uit om samen met onze klanten en partners te blijven werken aan een duurzame toekomst voor Maaspoort Den Bosch.

Wil jij meer weten over onze visie op duurzaam en verantwoord organiseren, of wil je eens sparren over de mogelijkheden bij Maaspoort Den Bosch. Neem gerust contact met ons op via: info@maaspoortdenbosch.nl of 073 649 42 22.

Tags:

Duurzaam Duurzaamheid MVO

Gerelateerd nieuws